Garantievoorwaarden

Je hebt als consument vanzelfsprekend recht op een product dat naar behoren werkt. Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een product onverwachts niet meer goed functioneert. In dergelijke gevallen kan er vaak reparatie plaatsvinden die binnen de garantie valt.

Fabrieksgarantie

Bij TVQ geldt op alle producten een fabrieksgarantie van twee jaar. Enkele merken die we voeren hanteren een garantie van meer dan twee jaar. In dat geval is die garantietermijn voor jou als consument van toepassing. Wanneer een merk juist minder dan twee jaar fabrieksgarantie geeft, vullen wij dit voor je aan tot twee jaar garantie.

De fabrieksgarantie is van toepassing indien het product kapot is gegaan zonder duidelijke reden. In de regel vervalt deze garantie als een product beschadigd is door vallen, stoten, water of onzorgvuldig gebruik. We rekestreren je altijd de originele verpakking te bewaren voor het geval dat het artikel opgestuurd moet worden.

Voor fabrieksgarantie geldt dat deze de wettelijke regels niet kunnen beperken.  

Wettelijke garantie

Er zit een wettelijke garantie op alle producten die bij TVQ verkrijgbaar zijn. Het product behoort natuurlijk in goede staat te verkeren bij ontvangst en te functioneren naar wat een consument mag verwachten. Wanneer het dat niet doet, heb je recht op een gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van geld. Echter, elk product verschilt en daarom dient er per afzonderlijk product worden bepaald wat er precies verwacht mag worden. Vandaar de vraag: wanneer kun je stellen dat een product niet goed is?

Product niet goed
We kwalificeren een product als ‘niet goed’ als het product niet compleet, beschadigd of kapot. Ook is een product niet goed als het product niet doet wat het moet doen (volgens de verkoper).

Het recht op wettelijke garantie vervalt als er sprake is van onzorgvuldig gebruik van het product. Daarbij gelden onverminderd de wettelijke rechten voor wat betreft garantie en conformiteit.

Jouw rechten

We zoeken zo spoedig mogelijk een oplossing als een product niet goed functioneert en de wettelijke garantietermijn is niet verlopen. Dat kan inhouden dat je aankoop gratis gerepareerd wordt, je een nieuw product krijgt of we het geld terugstorten. Wanneer een reparatie valt onder de garantie, zijn er geen kosten aan verbonden. Indien schade aan het product is ontstaan door onzorgvuldig gebruik of eigen schuld, vervalt het recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van het geld. Dit geldt ook voor schade ontstaan bij slijtage.

Herstel niet mogelijk?

Het kan zijn dat herstel aan het product niet mogelijk is. In dat geval komt er een voorstel om het product om te ruilen. We kijken dan samen met jou en de fabrikant naar mogelijke oplossingen. Dat kan dan bijvoorbeeld inhouden dat het product opnieuw bekeken en hersteld wordt of dat er in overleg een product vervangen wordt voor een nieuw artikel. Daarom adviseren we je om de originele verpakking van het product te bewaren.

Bewaar altijd je factuur, omdat dit tevens je garantiebewijs is.

ConsuWijzer

Meer informatie over garantievoorwaarden vind je op de website van ConsuWijzer. Daar lees je alles over je rechten en plichten als consument zijnde.