Klachtenverwerking

Vanzelfsprekend wil TVQ elke klant tevreden zien. Toch valt nooit volledig uit te sluiten dat er iets mis kan gaan. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat één van onze leveranciers een product niet meer op voorraad blijkt te hebben.
We vinden het vervelend als iets niet verloopt zoals jouw wens. Daarom willen we graag eventuele misstanden voor je oplossen. Indien je niet tevreden bent over onze service of over een product, kun je ons bellen en je klacht melden door  een e-mail sturen naar info@tvq.nl. Je ontvangt een bevestiging als we je klacht hebben ontvangen.

Onze klantcontact-medewerkers nemen de klacht in behandeling en streven ernaar naar ieders tevredenheid het op te lossen. We beantwoorden de klacht binnen 14 dagen na ontvangst. We stellen je op de hoogte ingeval het meer tijd in beslag neemt.

Mocht onze klachtenafhandeling niet naar jouw wens verlopen, dan heb je ook de mogelijkheid contact opnemen met de de Geschillencommissie Thuiswinkel of de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk, waar www.TVQ.nl bij aangesloten is. Mocht de bemiddelingspoging om een reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kun je eventueel ook je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie (SGC). In de algemene voorwaarden die wij hanteren van de Keurmerk-Code-stichting, worden in artikel 17 de geschillen beschreven. Deze vermeldt: "Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl)." Voor meer info verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.
Daarnaast kun je in het
 geval van een klacht of geschil, ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR). Daarvoor raadpleeg je de ODR website